TECNOTEK POLSKA sp. z. o.o. S.K.A
ul. Garncarska 9
62-025 Kostrzyn

www: www.tecnotek.pl
email: biuro@tecnotek.pl
tel. +48 78 33 777 29

VAT: PL 7773223964

Muzyka:

Tecnotek Polska Sp. z o.o. S.K.A, kapitał zakładowy 75.000 PLN, opłacony w całości